top of page

KONFERENCJA NAUKOWA

 

50 lat KC

W roku 2014 mija pięćdziesiąt lat od uchwalenia najważniejszych aktów polskiego prawa prywatnego - Kodeksu cywilnego i Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jubileusz ten zachęca do dyskusji nad stanem naszego prawodawstwa, zwłaszcza w obliczu występującego na przestrzeni ostatnich lat w Europie Środkowo-Wschodniej zjawiska rekodyfikacji prawa cywilnego. Także bowiem i w Polsce coraz odważniej mówi się o nowej kodyfikacji, nad którą prace już zresztą trwają, mimo tego, że dyskurs naukowy nie jest w tym obszarze przesadnie obecny.

 

Mając to na uwadze, Instytut Prawa Prywatnego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Zakład Prawa i Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Opolskiego zorganizowały konferencję naukową „50-lat Kodeksu Cywilnego. Sens i nonsens rekodyfikacji”, która odbyła się w dniach 15-16 kwietnia 2014 r. w Krakowie.

 

Była to znakomita okazja do zaprezentowania środowisku naukowemu i praktykom najistotniejszych problemów związanych z rekodyfikacją polskiego prawa cywilnego, przeprowadzenia analizy proponowanych w tym obszarze zmian i dokonania wymiany poglądów na temat optymalnej wizji naszego kodeksu cywilnego.

 

Na tej stronie znajdują się informacje związane z tym wydarzeniem. 

bottom of page